HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Driver IQ Board DVTQ

 

Ø  Bước 1:Chạy cài đặt phần mềm:                    
 
                       Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

 

Ø  Bước 2:

Cài đặt chọn ok:
                                 Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

 

Next ->  chọn I accept the agreement -> Next -> Install:

                              Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

 

Next -> Finish:

                            Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board 

 

Ø  Bước 3: Hiệu chỉnh vùng tương tác:

 Start - > All program -> IQBoard DVTQ Drivers V2.0-> Orient: 

                                 Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

chọn Ok . Sau đó tiến hành chạm vào điểm màu đỏ trên bảng (lưu ý chỉ theo điểm đánh dấu đỏ).
                               Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

Chọn xong nhấn ok để bắt đầu sử dụng bảng.

Bước 4:  Cài đặt phím nóng (HOTKEY):

Start - > All program -> IQBoard DVTQ Drivers V2.0->  HotkeySetting

                Tích chọn Soft hotkeys setting -> Nhấn Adjust key’s funsion -> Tương ứng với mỗi biểu tượng ta nhấn chọn trên bảng IQ.

                        Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IQ BOARD 

 

Ø  BƯỚC 1: Chạy cài đặt phần mềm viết vẽ 5.2:

                              Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

Ø  BƯỚC 2: CÀI ĐẶT

NEXT à NEXT à INSTALL à FINISH


                                   Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board
  
Sau khi cài đặt thành công, sẽ có icon của phần mềm trên desktop.

Giao diện của phần mềm viết vẽ 5.2:
 
                         Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

 BƯỚC 3: ĐỔI  FONT CHỮ SANG TIẾNG VIỆT:
                            Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

VÀO SYSTEM SETTING à OTTHER SETTING 1 à CHỌN VIETNAMESE
                               Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

          TRONG TRƯỜNG HỢP FONT CHỮ BỊ LỖI TA CHỈNH LẠI VÙNG SANG VIET NAM TRÊN MÁY TÍNH

START à CONTROL PANEL 

                                               Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

CHỌN CLOCK, REGION
                                              Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

CHỌN REGION
                                    Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

CHỌN ADMINIACTIVE à CHANGE SYSTEM LOCALE à CHỌN VIETNAMESE
                                    Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board
                                    Hướng dẫn chi tiết cài đặt Driver IQ Board và Phần mềm IQ Board

CHỌN OK VÀ KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY TÍNH. THÌ GIAO DIỆN SẼ LÀ TIẾNG VIỆT 

Link thư viện của phần mềm IQ 5.2: Board:
 https://drive.google.com/file/d/1kBMYNCEHDl3ZkM0Lo_yAs8fXTX_xs2ai/view?usp=sharing

Chúc các bạn thành công!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

SĐT: 092.797.8868

Hotline: 092.797.8868
Chat Facebook
Gọi điện ngay
DMCA.com Protection Status