BƯỚC 1:

DOWN PHẦN MỀM TẠI:  http://www.mediafire.com/file/62m347q78xzgmb7/IQ+Interactive+Education+Platform+V5.2+140806.exe

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT

NEXT à NEXT à INSTALL à FINISH

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

BƯỚC 3: ĐỔI  FONT CHỮ SANG TIẾNG VIỆT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

VÀO SYSTEM SETTING à OTTHER SETTING 1 vào CHỌN VIETNAMESE

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

TRONG TRƯỜNG HỢP FONT CHỮ BỊ LỖI TA CHỈNH LẠI VÙNG SANG VIET NAM TREN MÁY TÍNH

START vào CONTROL PANEL

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

CHỌN CLOCK,RIGION

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

CHỌN REGION

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

CHỌN ADMINIACTIVE vào CHANGE SYSTEM LOCALE vào CHỌN VIETNAMESE

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

Hướng dẫn cài đặt phần mềm IQ Board

CHỌN OK VÀ KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY TÍNH. THÌ GIAO DIỆN SẼ LÀ TIẾNG VIỆT