Bạn có thể sử dụng bảng tương tác như là một màn hình cảm ứng. Khởi động các chương trình từ Menu Start, chạy các chương trình giảng dạy,..chèn các liên kết, mở các file bài giảng, trình chiếu ngay trên nền bảng,... hay khai thác dữ liệu, thư viện từ Internet.
Bạn có thể sử dụng các công cụ có sẵn của phần mềm IQ Board, sử dụng các công cụ bút, văn bản lưu chú thích vào các khung hình.
bang tuong tác, bảng tương tác thông minh, bảng tương tác giá rẻ, mua bảng tương tác ở đâu, giá bán bảng tương tác, bảng tương tác giá bao nhiêu, bảng tương tác thông minh giá rẻ, cách sử dụng bar tương tácng
Bạn có thể sử dụng bảng như một bảng trắng, viết, vẽ tự do lên trên mặt bảng.
Bạn có thể sử dụng phần mềm IQ Board để xây dựng các bài giảng điện tử, bài giảng tương tác ,.. trở lên sinh động hơn, đánh vào tâm lý chú ý của người học.

Bạn có thể sử dụng bút hay cả bằng tay không để tương tác với bảng, đem lại sự chính xác cao
Với hệ thống thư viện nguồn mở, kết hợp các dữ liệu có thể lấy trực tiếp từ Internet chúng ta sẽ đem lại sự phong phú, sinh động về nguồn tài liệu cung cấp, tránh đi theo lối mòn sử dụng tài liệu có săn.
Hoàn toàn làm chủ bục giảng, có cả sự kết hợp giữa học sinh và giáo viên
tương tác.